IF Kilkameratene

Politiattester

Politiattester

Søknad om politiattest

Ordningen for politiattester forenkles, og nå skal hvert individ søke elektronisk og idrettslagene skal bekrefte behovet.
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og søkeren skal deretter selv søke om attest.
Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?

1.      Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3e5d6176b48841688661e3eef096fbd6/bekreftelseformalbm.pdf

NB! Bruk ferdig utfylt vedlegg for Kilkam. Søker fyller inn navn, fødselsnummer og dato. Vedlegget finner du til høyre i bildet

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

2.      Klubben gir utfylt skjema til søkeren (Bruk vedlegg til høyre i bildet)

3.      Registrerer fremvist politiattest i sitt system.

Hva skal søkeren gjøre?

  1. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Velg formål fra nedtrekksliste (Velg Frivillige organisasjoner)
  3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslage (bruk vedlegget til høyre i bildet, men husk å fyll inn ditt navn og fødselsnummer, smat dato)
  4. Vente på svar
  5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig. (Sara Sylvi Lind, sara@kilkam.no)
    Fremvises personlig eller sendes på mail.

 

Mere detaljert informasjon finnes på politiets nettsider og på nif sine sider: https://www.politiet.no , https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift