IF Kilkameratene

Dugnad

Dugnad

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Kilkam oppfordrer medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad etter behov, men deltakelsen er basert på frivillighet.

Generelt om dugnad i Kilkam:
Idrettslaget drives av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Norges idrettsforbund har gode retningslinjer for dugnad i idrettslag. Det kan du lese mere om på deres nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/

De enkelte lagene / gruppene i klubben står fritt til å jobbe mindre dugnader for å skaffe inntekt til eget lag/gruppe.
Større dugnader med inntekt over kr 15.000 skal som hovedregel være i felles regi til inntekt for klubben. Dette koordineres av styret,

Send en mail til styret@kilkam.no om det er spørsmål angående dugnader.
Styret har ikke utpekt en enkelt person med ansvar for alle dugnader, men deler på dette arbeidet internt i styret.

 

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift