IF Kilkameratene

Reisestøtte

Reisestøtte

SØKNAD OM REISESTØTTE (Fra årsmøtet 28.04.2015)

IF Kilkameratene oppfordrer alle fotball-lag og skiløpere til å delta på mange turneringer og mesterskap. Det kan søkes om støtte for de som skal reise langt på større arrangementer. Reisestøtte er ment for å redusere transportutgiftene for den enkelte utøver på reisen fra Harstad til arrangementssted. Det er kun medlemmer i IF Kilkam som kan søke om reisestøtte og det skal kun komme utøverne (ikke lagledere, oppmenn og lignende) til gode. Søknaden skal sendes samlet for Fotballaget v/lagleder eller fra Skigruppa v/leder. Søknaden må inneholde budsjett for estimerte utgifter og dokumentasjon om det finnes. For å søke om reisestøtte – send en e-post til styret@kilkam.no.

Styret i IF Kilkameratene har vedtatt følgende prinsipper for reisestøtteordningen som vil være grunnlaget for tildeling:

FOTBALL ;

  • Lag som skal reise på store turneringer langt unna, som i utgangspunktet krever flyreise, kan søke om reisestøtte på inntil kr. 10000,- pr. lag. Her nevnes Norway Cup og Dana cup som eksempel.
  • Søknadsfrist på 1 mnd.

 

SKI :

  • Løpere som skal reise på store renn i nasjonal størrelse, som i utgangspunktet krever flyreise, kan søke om reisestøtte på inntil kr. 3000,- pr. løper. Her nevnes NNM, og Hovedlandsrennet som de mest vanlige renn.
  • Søknadsfrist på 1 mnd.

 

Merknad: For utøvere som representerer klubben på nasjonalt elitenivå kan det søkes midler ut over denne ordningen.

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift