IF Kilkameratene

Æresmedlem / Ærespris

Æresmedlem / Ærespris

Æresmedlem
IF Kilkameratenes Æresmedlem er lagets høyeste utmerkelse. Utmerkelsen tildeles personer som over lengre tidsrom har ytt god og utmerket innsats i lagets arbeid. Fungerende styremedlemmer kan ikke tildeles lagets hederstegn i funksjonstiden. Styret utnevner Æresmedlem.

Klubben har tildelt Æresmedlemskap til følgende personer:

Navn År
Ivar D Iversen  
Sigurd Torbergsen   
Elias Eliassen  
Torvald Dypvik  
Roald Larsen  
Otto Iversen 2015
Børre Hansen 2018
Hilmar Nygård 2018

 

Ærespris
IF Kilkameratenes Ærespris kan utdeles hvert år. Et medlem kan motta den bare en gang. 
Æresprisen kan utdeles til ett eller flere medlemmer som har utmerket seg gjennom idrettslig og/eller administrativ virksomhet til beste for laget.
Forslag på kandidater til æresprisen kan framsettes fra enkeltmedlemmer, grupper eller lagets styre.
Forslag må sendes skriftlig og må være styret i hende innen en måned før årsmøtet. Lagets styre opplyser på årsmøtet sitt valg av æresprisvinner(e).
Statuttene for Ærespris ligger i klubbens lov.

Klubben har tildelt Ærespris til følgende personer:

Navn År
Lars Karlsen 1967
Arne Kristian Torbergsen 1967
Marvin Johnsen 1967
Børre Hansen  1968
Sara Sylvi Jensen 1969
Tormod Johnsen  1970
Roald Larsen 1971
Karl Markussen  1972
Otto Iversen  1975
Brit Aspaker  1978
Olav Aspaker 1978
Magne Iversen 1979
Arvid Torbergsen  1980
Leonard Jensen 1980
Odd Magne Paulsen 1988
Svein Kildal   1988
Edmund Sareussen 2013
Tormod Johnsen 2013
Astrid F. Iversen 2013
Helge Iversen 2013
Roy Tore Nilsen 2013
Øyvind Mikalsen 2015
Arnt F Mathisen 2015
Geir Johansen  2015
Frank Johnsen Formo 2016
Vigdis Johnsen  2016
Hege Sandbakk 2017
Karl Ole Oppedal 2017
Ivar Einem  2017
Are Bendikssen 2017
Johnny Hakvåg 2017
Alf Gabrielsen  2017
Lisbeth Schjelderup Sætrevik 2018
Frode Karlsen 2018

 

 

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift