IF Kilkameratene

Tianhallen

Tianhallen
RELATERTE NYHETER
Tianhallen klar til bruk!

Over tid har det modnet et prosjekt i IF Kilkam, nemlig egen fotballhall! Nå står vi overfor det største løftet i klubbens historie, som skal sørge for helårsaktivitet for barn og unge i mange år framover. Og DU kan være med og bidra til realiseringen!

Betydelige midler har kommet inn gjennom både SNN-fondet og fra Harstad kommune, og nå som prosjektet går inn i realiseringsfasen lanserer IF Kilkam også andelssalg som en viktig del av hall-finansieringen. Banedekket er delt opp i hele 1014 symbolske andeler, der du kan kjøpe “din bit” av banen. Prisen per andel varierer fra 500 kr til 1500 kr + omkostninger/gebyr og man kan selvfølgelig kjøpe flere enn én – det hele er veldig enkelt og foregår på

https://www.visualfunding.com/crowdfunding/Kilkamhallen

 

Du kan velge om du vil kjøpe i ditt eget navn, i barnas navn, i naboens navn – eller anonymt. Det er også mulig å legge til bilde på din andel, f.eks av favorittklubben i England, av deg selv eller den du gir andelen i gave til. Alle navngitte andelseiere vil få navnet sitt på en plakat som skal henge i hallen.

Som et alternativ til denne måten å kjøpe andel på, vil alle som overfører minimum 529 kr (tilsvarer andelspris + omkostninger/gebyr) til VIPPS nummer 502234 eller til kontonummer 4730.16.18642 får også sitt navn på samme plakat.

Nå skal vi vise at dugnadsånden lever og at hele den lokale fotballfamilien kan løfte i flokk og realisere det første hallprosjektet i byen siden Krafthallen ble åpnet i 2010! Med den pressede kapasiteten Harstad-fotballen opplever for tiden, vil en ny fotballhall blir et kjærkomment tilskudd som vil gagne alle idrettslagene i byen.

Kjøp derfor din andel av banen i dag!

 

Alle kjøp kan heves fritt i 14 dager (eksl. omkostning/gebyr).

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift