IF KILKAMERATENES VISJON OG MÅL

Vår overordnede mål er flest mulig, lengst mulig, best mulig!

Kilkam er først og fremst en bredde-klubb for barn, unge og voksne i nærmiljøet. Vi ønsker å være det naturlige valget i vårt nedslagsfelt, for de som ønsker å drive med fotball, ski og de som ønsker å bidra i klubbens drift.

Vi skal legge til rette for at utøvere, foreldre, trenere og lagledere trekkes til oss og trives i klubben. Samtidig skal vi jobbe for å beholde disse så lenge som mulig i klubben.

Kilkam skal være en attraktiv og profesjonelt styrt klubb, der vi skal fremme en positiv prestasjonskultur gjennom ferdighetsutvikling, gode holdninger og trivsel i et trygt miljø.

Vår overordnede mål er flest mulig, lengst mulig, best mulig!

Mer om klubbens visjon og mål finnes i klubbhåndboka (lenke)..

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift