IF KILKAMERATENE ER SERTIFISERT SOM KVALITETSKLUBB, NIVÅ 1

IF kilkameratene ble 25. april 2019 sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 i henhold til NFFs sine kriterier.

IF KILKAMRATENE ER SERTIFISERT SOM KVALITETSKLUBB, NIVÅ 1

IF kilkameratene ble 25. april 2019 sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 i henhold til NFFs sine kriterier. Et stort stykke arbeid er gjort i klubben for å nå fram til dette høye nivået.

De kriterier som må oppfylles for å få sertifisering er nedfelt innenfor 4 områder: AKTIVITET, ORGANISASJON, KOMPETANSE OG SAMFUNNS- OG VERDIARBEID.

NFFs mål når det gjelder slik sertifisering er: «Stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett».

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift